Elomboloko Yo "Hillsong – Atweaseboɔ"

okutanga

Elomboloko Yo "Hillsong – Atweaseboɔ"

Okuyeva "Hillsong – Atweaseboɔ". "Atweaseboɔ" okukala ocisungo. Elimi yo ocisungo okukala elimi lio

Ondaka Etali: Elianjo

okutanga

Ondaka Etali: Elianjo

Ekongelo,cavosi,yavosi elimi vosi. Umbundu Ame okukwata oñeyi. Ame okuyongola elianjo. elianjo, nom

Elomboloko Yo "Wulomei - Omanye Aba"

okutanga

Elomboloko Yo "Wulomei - Omanye Aba"

Okuyeva "Wulomei - Omanye Aba". "Wulomei - Omanye Aba" okukala ocisungo. Elimi yo ocisungo okukala g

Sandton City: Epindikiso Cafina

okutanga

Sandton City: Epindikiso Cafina

Osapi Etu okutunga ovenda vokati. Onduko yo ovenda vokati okukala Sandton City. Pi?: Sandton, Gaute

Elomboloko Yo "Master Kg - Jerusalema"

okutanga

Elomboloko Yo "Master Kg - Jerusalema"

Okuyeva "Master KG - Jerusalema". "Jerusalema" okukala ocisungo. Elimi yo ocisungo okukala Zulu. Elo

Witkoppen Clinic: Ombutika Cafina

okutanga

Witkoppen Clinic: Ombutika Cafina

Osapi Ovo okutunga ombutika. Onduko yo ombutika okukala Witkoppen Health and Welfare Centre. Pi?: J

Elomboloko Yo "Tv3 Bronya Ndwom - Afe Akɔ Aprɔw"

okutanga

Elomboloko Yo "Tv3 Bronya Ndwom - Afe Akɔ Aprɔw"

Okuyeva "Bronya Ndwom - Afe Akɔ Aprɔw". "Bronya Ndwom - Afe Akɔ Aprɔw" okukala ocisungo. Elimi yo oc

Onjo(Vonjo) Cafina

okutanga

Onjo(Vonjo) Cafina

Onjo(vonjo)... - oku teywila epata ange. Learn new vocabulary from the Umbundu Dictionary Series 2.

Ina

okutanga

Ina

Okutanga ocisola, eteke vosi.: "ina" in Umbundu ina Umbundu nom.1 usovoli yo omwenyo ina ange Indef