Umbundu kasahorow

okutanga

Umbundu kasahorow

Wakolapo! If you welcome new things into your life, you will grow. Your mind also grows when you w

Wakolapo

okutanga

Wakolapo

Add "wakolapo" in Umbundu to your vocabulary. wakolapo, exc /w-ak-ol-ap-o/ Examples of wakolapo Usa

Sio

okutanga

Sio

Add "sio" in Umbundu to your vocabulary. sio, exc /s-i-o/ Examples of sio Usage: ame okupopia "sio"

Dicionariu

okutanga

Dicionariu

Add "dicionariu" in Umbundu to your vocabulary. dicionariu, nom.0 /d-ic-i-on-a-r-iu/ Examples of di

Umbundu: Take action with verbs

okutanga

Umbundu: Take action with verbs

Master the simple tenses of the Elimi language. Modern Elimi Verbs is a verb conjugation practice bo

Ndinge Ohenda

okutanga

Ndinge Ohenda

Add "ndinge ohenda" in Umbundu to your vocabulary. ndinge ohenda, adv /nd-ing-e -oh-end-a/ Examples

Onduko

okutanga

Onduko

Add "onduko" in Umbundu to your vocabulary. onduko, nom.1 /-onduk-o/ Examples of onduko Usage: ondu

Tatu

okutanga

Tatu

Add "tatu" in Umbundu to your vocabulary. tatu, adj /t-atu/ Examples of tatu Usage: tatu; 3. Umbund