Jozi,

Upange Johannesburg

Osapi

Omanu okukala Johannesburg.

Helie?: Omanu yo Johannesburg.
Eci?: chitatu. Susu 01, 2020: catelesa. Yelombo 31, 2020
Nye?: Stats SA Quarterly Labour Force Survey

Onima

32.7% okukala katalavaya.

73% okutalavaya omunga yupange
9% okutalavaya onjo
18% okupanga upange ukwavo

According to Stats SA's Quarterly Labour Force Survey for January - March 2020, 32.7% of people in Johannesburg were unemployed. This was up 3% from the Quarterly Report from January - March 2019.
<< Konyima | Ukwavo >>