Museke,

Elomboloko Yo "Wulomei - Omanye Aba"

Okuyeva "Wulomei - Omanye Aba".

"Wulomei - Omanye Aba" okukala ocisungo.
Elimi yo ocisungo okukala gadangbe.

Elomboloko

"Omanye" okulomboloka "elinga liwa".
Elinga liwa okwiya.

<< Konyima | Ukwavo >>